สนับสนุน


ขั้นตอนแรกสุดในการแก้ไขปัญหา GPS คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งานแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดอยู่หรือไม่ โดยการเปิด 'Play Store ‘หรือ ‘App Store ’ เพื่ออัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง

วิธีตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน GPS บนอุปกรณ์ของคุณอยู่หรือไม่ :

1. ไปที่การตั้งค่า (settings) ในโทรศัพท์ของคุณ

2. เลือก 'การตั้งค่าตำแหน่ง (Location Settings)'

3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

**ข้อเสนอแนะ : การเลือกโหมด 'ความแม่นยำสูง (High Accuracy)' จะช่วยให้เรารับข้อมูลของสัญญาณ GPS ได้ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น**

การตั้งค่าวันที่และเวลา :

ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าวันที่และเวลาถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลที่แอปพลิเคชันรวบรวมไว้ เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้ตัวเลือก “การอัปเดตอัตโนมัติ (automatically update)”

วิธีแก้ไขการตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Android :

เปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณตามวิธีการด้านล่างเพื่อช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

HTC

เข้าไปที่เมนูการตั้งค่า (settings) ในโทรศัพท์ของคุณ -> เลือก ‘แบตเตอรี่ (Battery)’ -> เลือก ‘โหมดประหยัดพลังงาน (Power saving mode)’ -> ไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ -> เลือก ‘แอปพลิเคชั่น Flare’ -> กดปิดการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (Optimize Battery >Off) -> บันทึก

Samsung

ไปที่เมนูการตั้งค่าแบตเตอรี่ (Battery settings) -> การประหยัดพลังงานของแอป (Power Saving) -> รายละเอียด (Details) -> เลือก แอปพลิเคชั่น Flare -> ปิดใช้งาน

Huawei

ไปที่เมนู Energy Settings -> เลือกโหมดปกติ-> เลือกแอปพลิเคชั่น Flare เป็น 'Protected Apps'

ASUS

ไปที่เมนูการตั้งค่า (settings) ในโทรศัพท์ของคุณ -> เลือกการจัดการพลังงาน (Power Management) -> เลือก Power Savers -> เลือกแบตเตอรี่ (Batery) -> เลือก Smart-Saving Mode -> ปิดโหมดประหยัดพลังงานทั้งหมด

Vivo

เลือก iManager -> เลือกการจัดการพลังงาน (Power Manager) -> เลือกโหมดปกติ (Normal mode)

Oppo

ไปที่เมนูการตั้งค่า (settings) ในโทรศัพท์ของคุณ -> เลือกแบตเตอรี่ (Batery) -> เลือกโหมดประหยัดพลังงาน (Power Saving Mode) -> ปิดโหมดประหยัดพลังงาน

Wiko

เปิดแอปพลิเคชัน "การช่วยเหลือทางโทรศัพท์ (Phone assist)" Phone assist app WIKOหรือ  -> เลือก Eco โหมด -> ปิดการใช้งาน Eco โหมด

Lenovo

ไปที่เมนูการตั้งค่า (settings) ในโทรศัพท์ของคุณ -> เลือกการจัดการพลังงาน (Power Manager) -> เลือกการประหยัดแบตเตอรี่ (Battery Saver) -> ปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่ -> เลือกการจัดการพลังงาน (Power Manager) เลือกการจัดการแอป และพื้นหลัง (Background app management) - -> เลือกแอปพลิเค Flare -> ปิดโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูง  (Ultimate Power Saver > off)

ข้อควรทราบ : การตั้งค่าและวิธีการติดตั้ง อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์

การตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพ :

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยกับ GPS บนอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานเวอร์ชัน 6 ขึ้นไป

ในขณะที่โหมด ‘การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ’ ถูกใช้งานอยู่ อาจส่งผลให้แอปพลิเคชันหลุด หรือไม่สามารถติดตามระยะทางได้ ดังนั้นหากคุณเปิดใช้งานโหมดนี้อยู่ ขอให้ปิดการใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่น Flare

สำหรับอุปกรณ์ Samsung ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป

ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings) -> เลือกเมนูแอปพลิเคชัน (Applications) -> เลือกไอคอน ‘จุดสามจุด ( ⠇) ที่มุมขวาบน ’ หรือ การจัดการแอพพลิเคชั่น (Application manager) -> เลือก 'การเข้าใช้งานพิเศษ (Special Access)' -> เลือก 'การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แบตเตอรี่ (Optimize Battery usage)' -> เลือกแอปพลิเคชั่น Flare และนำเครื่องหมายถูก(✓)ออก

สำหรับอุปกรณ์ Huawei ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป

ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings) -> เลือกเมนู 'แอปพลิเคชัน (Apps)' -> เลือก 'ขั้นสูง (Advanced)' ด้านล่าง -> เลือก 'ยกเลิกการเพิ่มประสิทธิภาพ (Ignore optimizations)' -> เลือก 'อนุญาติ (Allowed)' ->เลือก 'แอปพลิเคชันทั้งหมด (All apps)' - ค้นหา แอปพลิเคชั่น Flare และตั้งค่าเป็น 'อนุญาต'

สำหรับอุปกรณ์ HTC ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป

http://www.htc.com/us/support/htc-one-m9/howto/696906.html

สำหรับอุปกรณ์ MIUI ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป

ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings) -> การตั้งค่าเพิ่มเติม (Additional Settings) -> เลือก ‘แบตเตอรี่และประสิทธิภาพ (Battery & performance)’ -> เลือกจัดการการใช้งานแบตเตอรี่ (Manage apps battery usage) - เลือกแอป (Apps) และเลือกแอปพลิเคชั่นFlare

หรือ ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ -> การตั้งค่าเพิ่มเติม (Additional Settings) -> ความเป็นส่วนตัว (Privacy) -> สถานที่ (Location)

ตรวจสอบว่าคุณใช้งาน GPS เป็นโหมดความแม่นยำสูงหรือไม่ ซึ่งโหมดนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตำแหน่งของคุณ

สามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันให้สามารถเปิดใช้งาน GPS บนพื้นหลังได้

สำหรับอุปกรณ์ Sony ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป

ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings) -> เลือก 'แบตเตอรี่ (Batery)' -> เลือกไอคอนจุดสามจุด ( ⠇) ที่มุมบนขวา -> เลือก 'การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ (Battery optimization)' -> เลือก 'แอปพลิเคชัน (Apps)' -> เลือกแอพพลิเคชั่น Flare

สำหรับอุปกรณ์ LG ที่ใช้แอนดรอยด์ 6 ขึ้นไป

ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings) -> เลือก ‘การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ (Battery & power saving)’ - เลือก 'การใช้แบตเตอรี่ (Battery usage)' -> เลือก ‘การยกเลิกการเพิ่มประสิทธิภาพ (Ignore optimizations)’ -> เลือกโหมด ‘ยกเลิกการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ (Ignore optimizations>Off)’ สำหรับแอปพลิเคชัน Flare

สำหรับอุปกรณ์ One Plus

ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings)-> เลือก 'แบตเตอรี่ (Battery)' -> เลือก 'การเพิ่มประสิทธิภาพ (Battery optimized)' -> เปลี่ยนเป็น 'รายการแอปพลิเคชันทั้งหมด (All apps list)' เมนูด้านบนสุด - เลือกแอปพลิเคชัน Flare' และเลือก 'ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ (Do not Optimize)'

สำหรับอุปกรณ์ Motorola ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป

ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings) -> เลือก 'แบตเตอรี่ (Battery)' -> กดไปที่เมนูที่มุมขวาบน -> เลือก 'การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ (Battery optimization)' - เลือก 'ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ (Do not optimized)' และเลือก 'แอปพลิเคชันทั้งหมด (All Apps)' - เลือกแอปพลิเคชั่น Flare และเลือก 'ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ(Do not optimized)’

สำหรับอุปกรณ์ ASUS ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป

 1. ในหน้า Home เลือก Apps icon Apps icon  > การตั้งค่า (settings) > เลือกแบตเตอรี่ (Batery) เลือกที่ไอคอน Menu  (อยู่ที่มุมขวาบน)
 2. แตะการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ (Battery optimization)

 3. Note  Apps/services ให้เลือกเป็นสีเทา

 4. เลือก “ยกเลิกการเพิ่มประสิทธิภาพ (Not Optimized)"  Dropdown menu icon (จากไอคอนด้านบน)

 5. เลือก “แอปทั้งหมด (All Apps)”

 6. เลือกแอปพลิเคชัน Flare และเลือก "ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ (Don't optimize)" จากนั้นกดเสร็จสิ้น

  

สำหรับอุปกรณ์  Lenovo ที่ใช้ Android 6 ขึ้นไป


 1. ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings)
 2. เลือก “การจัดการพลังงาน (Power Manager)
 3. เลือก “การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ (Battery Optimization)
 4. เลือก"ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ (Not Optimized)” โดยกดที่ไอคอน  Dropdown menu icon
 5. เลือก “แอปทั้งหมด (All Apps)”
 6. เลือกแอปพลิเคชัน Flare และเลือก "ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ (Don't optimize)” จากนั้นกดเสร็จสิ้น

   


สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

 

หากคุณมีสมาร์ทโฟนอื่น ๆ ที่ใช้ระบบ Android นอกเหนือจากนี้ การตั้งค่าตามที่กล่าวมาอาจจะแตกต่างกันออกไป หากอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการตามตัวเลือกด้านบน ลองค้นหาการตั้งค่าที่ใกล้เคียงกันตามรายการที่ระบุไว้ และนำไปใช้แก้ปัญหาการระบุตำแหน่งผิดพลาด หรือหยุดทำงานของแอปพลิเคชัน Flare

  

สิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชัน

เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชัน Flare มีสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์ของคุณ

ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ (settings) -> เลือก ‘แอปพลิเคชัน (Apps)’ -> เลือกแอปพลิเคชั่น Flare -> ยินยอมให้เข้าถึง (Permissions)

ข้อควรรู้ : สิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่ง GPS ของแอปพลิเคชันในแต่ละอุปกรณ์อาจจะแตกต่างกัน

  

การใช้แอปพลิเคชันอื่นเข้ามาช่วย :

ในบางกรณี การแก้ไขปัญหาข้างต้นอาจทำไม่สำเร็จ จึงต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ เข้ามาช่วยแก้ปัญหา

  

สถานะ GPS และ กล่องเครื่องมือ (GPS status and toolbox) :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=vi

แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้คุณสามารถล้างข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูล AGPS ของคุณใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ดีขึ้น โดยสามารถทำการตั้งค่าแอปพลิเคชันได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. เลือกเมนูด้านซ้ายบน -> การตั้งค่า -> ลักษณะพื้นหลัง -> ใช้ Gps เมื่อปิดหน้าจอ (เปิดใช้งาน)

2. เลือกเมนูด้านซ้ายบน -> จัดการสถานะ A-GPS -> เลือก 'รีเซ็ต (Reset)'

3. เลือกเมนูด้านซ้ายบน -> จัดการสถานะ A-GPS -> เลือก 'ดาวน์โหลด (Download)'

4. ในครั้งต่อไปที่คุณใช้งานแอปพลิเคชัน Flare ปล่อยให้แอปพลิเคชันนี้ทำงานตามปกติ

  

การเชื่อมต่อ GPS( GPS Connected) :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bruxo.gpsconnected

แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถล็อกสัญญาณ GPS เพื่อไม่ให้สัญญาณหายไปเมื่อเดินทางไปยังที่ต่างๆ เช่น Maps (แผนที่), navigation (การนำทาง) หรือ geocaching (เกมหาสมบัติทั่วโลกโดยใช้ GPS)